Údaje o verejnej súťaži:

Rozvoj podnikových technológií v spoločnosti Szintetika Kft

Identifikátor projektu:GOP-2.1.1-11/B-2012-0178
Názov projektu:Rozvoj podnikových technológií v spoločnosti Szintetika Kft
Príjemca:Szintetika Kft. – Spločnoť s ručením obmedzeným
Výška podpory:60,79 milión HUF
Sadzba podpory:35%
Termín uzávierky prihlášky:01.12.2012 – 01.12.2014

Spoločnosť Szintetika Kft. získala finančné prostriedky vo výške 60,79 milióna HUF v rámci Operačného programu pre hospodársky rozvoj v rámci „Nového Plánu Széchenyi” pre komplexný rozvoj podnikových technológií pre mikro, malé a stredné podniky. Z celkovej investície vo výške viac ako 173 miliónov HUF bol podporený nákup zariadení, vývoj softvéru a hardvéru, investície do infraštruktúry a nehnuteľností a tiež prístup na trh.

Spiatočný

Podpora prístupu na zahraničný trh v spoločnosti Szintetika Kft

Identifikátor projektu:GINOP-1.3.1-15-2015-00197
Názov projektu:Podpora prístupu na zahraničný trh v spoločnosti Szintetika Kft
Príjemca:Szintetika Kft. – Spločnoť s ručením obmedzeným
Výška podpory:14,60 milióna HUF
Sadzba podpory:50%
Termín podania prihlášky:10.10.2015 – 05.10.2017

Spoločnosť Szintetika Kft. získala finančné prostriedky vo výške 14,60 milióna HUF v rámci Operačného programu pre hospodársky rozvoj a inovácie vydaného Ministerstvom národného hospodárstva s názvom "podpora prístupu na trh mikro, malých a stredných podnikov". S celkovou investíciou 29,2 milióna HUF firma Szintetika Kft zorganizuje samostatnú prezentáciu tovaru šesťkrát a zúčastnuje dvakrát na profesionálnu výstavu v Rakúsku. V prvom roku sa uskutočnuje prezentácia tovaru v Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku a spoločnosť sa zúčastní na veľtrhu v Rakúsku. Druhý rok beží pod rovnakým scenárom a vytvára sa systém pre nasledujúce časy.


Spiatočný
O nás Súťaže Výstava Prihlásenie